NEO FUNDAMENTALIS, RADIKALISME DAN POLITIKAL ISLAM; KECELARUAN MANHAJ YANG TIADA PENGHUJUNG

BAHAGIAN KEDUA

FUNDAMENTALIS DAN UTOPIA KHILAFAH ISLAMIYAH; APAKAH PUNCANYA DAN DI MANAKAH KESUDAHANNYA?

Artikel ini diterbitkan untuk bacaan umum. Disediakan oleh Dr Zul –  Penganalisa Keganasan

Perdebatan mengenai hubungan antara negara dan agama (din wa ’ad daulah) dalam pemerintahan di negara-negara di mana umat Islam menjadi penduduk majoriti telah menjadi permasalahan dan persoalan yang memuncak. Persoalan ini telah berlarutan sejak sekian lama bermula dari era pasca kolonial iaitu sejak lahirnya konsep negara bangsa di dunia umat Islam sejak awal abad ke 20 serta keruntuhan model kekuasaan Islam Turki Uthsmaniah pada tahun 1924. Pada ketika itu, kehadiran idea serta pemikiran dari tokoh-tokoh intelektual yang berpengaruh mula mempersoalkan bagaimanakah agama seharusnya diletakkan dalam pemerintahan sesebuah negara. Seperti mana yang difahami bahawa konsep negara bangsa lahir dengan konsep memisahkan kedua-dua entiti agama dengan negara. Istilah negara bangsa terkandung di dalamnya dasar-dasar sekularisme yang memisahkan di antara autoriti negara (kekuasaan politik) yang bersifat duniawi dan autoriti agama (kekuasaan agama). 

Konsep negara bangsa kemudiannya melebarkan pengaruhnya ke wilayah dunia Islam pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 lalu membawa persoalan-persoalan yang baru. Umat Islam melihat apa yang berlaku pada abad pertengahan di  Eropah di mana terjadinya pengasingan di antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Sedangkan di dalam realiti politik dunia Islam keduanya berada dalam satu domain yang tidak boleh dipisahkan. Islam dengan konsep keseluruhannya (totalisme) di fahami sebagai satu konsep yang meliputi ad din wa’ad daulah iaitu kekuasaan keagamaan merangkumi negara.[i]

Walaubagaimana pun, konsep negara bangsa ini telah diadaptasikan oleh kebanyakan negara memandangkan kondisi politik yang membelenggu kebanyakan negara Islam pada ketika itu menyebabkan idea-idea tentang gagasan negara bangsa diaplikasikan dalam pemerintahan. Kebanyakan negara Islam yang ada di dunia pada hari ini dibangunkan berdasar kepada konsep negara bangsa tersebut. Hanya sebahagian sahaja negara yang mempertahankan bentuk pemerintahan mereka dengan beberapa pengubahsuaian sebagai negara yang berlandaskan agama seperti Arab Saudi, Iran dan Sudan. Sekiranya di analisa secara teliti walaupun ada negara yang mengakui bahawa pemerintahan dan kekuasaan mereka bercorak Islam tetapi pada hakikatnya tidak ada representasi kekuasaan politik baik negara atau pemerintahan yang secara murni bersifat Islamik.[ii]

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa mengapa golongan fundamentalis bercita-cita untuk menegakkan sebuah Daulah Islam dan Khilafah Islamiyah. Untuk menjelaskan fenomena perjuangan golongan fundamentalis, artikel ini akan membincangkan siapakah yang dikatakan sebagai golongan fundamentalis, bagaimanakah mereka memahami syariat agama dan adakah seruan ke arah penegakan sebuah Daulah Islam dan Khilafah Islamiyah itu wujud dalam Al Quran mahupun hadis-hadis Nabi S.AW. Seterusnya, artikel ini akan merumuskan samada gagasan Daulah Islam dan Khilafah Islamiyah yang diperjuangkan oleh golongan fundamentalis ini adalah merupakan utopia atau tidak sehingga iamenjurus kepada kekeliruan di kalangan umat Islam kontemporari.

Fundamentalis dan Agenda Daulah Islamiyah serta Khilafah Islamiyah

Perdebatan tentang negara Islam tidak berpenghujung di merata pelosok dunia kerana tidak ada satu negara pun yang mempunyai model atau mengadaptasi konsep pemerintahan Islam yang hakiki. Malah sistem pemerintahan Islam juga sering dikritik kerana tidak demokratik, rigid dan zalim. Sebagai contohnya, proses peralihan kuasa di kalangan pemerintah tidak melibatkan rakyat dan hanya berkisar di kalangan penguasa yang berkuasa dan contoh ini dapat dilihat di Arab Saudi, Brunei dan beberapa negara Arab lain. Sistem kesultanan, kerajaan atau dinasti Islam yang ada dalam sejarah seperti Kerajaan Umaiyyah dan Abbasiyah secara umumnya diketahui bahawa sangat tidak demokratik kerana pemimpin yang akan datang ditentukan oleh pemimpin yang berkuasa pada hari ini malah lebih menjurus kepada pemilihan ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai yang mempunyai hubungan dengan pemerintah yang berkuasa. Sebagai contoh, Muawiyah yang merupakan Raja pertama dalam Kerajaan Umaiyyah telah melantik anaknya sendiri iaitu Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti selepas kematiannya pada 28 April 680M. Yazid juga adalah merupakan Putera Mahkota pertama dalam sejarah Islam. Begitu juga dengan Kerajaan Abassiyah di mana Raja pertamanya iaitu Abu Abbas yang meninggal dunia pada 10 Jun 754M telah melantik abangnya sendiri Abu Jaffer Mansoor sebagai pengganti.[iii]

Di pelbagai negara yang majoriti rakyatnya beragama Islam terdapat pelbagai praktik sistem pemerintahan. Ada negara yang menggunakan sistem monarki yang merupakan representasi dari model pemerintahan berdasarkan sistem warisan di mana kekuasaan diserahkan kepada Putera Mahkota dan kekuasaan ini hanya berlegar di kalangan  keluarga mereka sahaja. Ada pula negara Islam yang menggunakan sistem republik di mana teras kekuasaan adalah diletakkan di tangan rakyat yang memilih pemerintah mereka dan ada pula negara yang mengamalkan praktis federalisme di mana ia memberi kekuasaan/autonomi kepada wilayah tertentu tetapi masih bersatu dibawah pemerintahan umum. Justeru, keberagaman sistem, konsep dan praktik ini menyebabkan tiada penyelesaian ke arah satu solusi terhadap pemerintahan atau sebuah negara Islam yang ideal.[iv]

Di dalam mencari penyelesaian terhadap konsep dan bentuk negara Islam ini, kelompok-kelompok fundamentalis Islam mengganggap bahawa sistem pemerintahan Islamlah yang unggul dan memberi jaminan yang adil bagi warganegaranya. Namun begitu, bagaimanakah konsep negara Islam yang ideal dan sesuai pada zaman sekarang seperti yang digagaskan oleh kelompok-kelompok fundamentalis ini? Pertanyaan yang pertama yang harus dijawab adalah adakah konsep negara Islam dan Khilafah itu wujud? Bolehkan kita menamakan mana-mana negara di dunia pada masa ini sebagai sebuah negara Islam? Sudah tentu di kalangan  sesetengah umat Islam akan menunjukkan contoh Arab Saudi, Iraq, Iran, Libya, Kuwait, Syria, Bahrain, Qatar, Yaman, Sudan, Indonesia, Brunei dan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. 

Apa yang menarik, sesetengah negara yang dinyatakan ini adalah negara yang mengamalkan sistem monarki, autokratik menerusi rejim tentera, republik atau sekular. Justeru, secara perundangannya adakah negara-negara ini boleh dikategorikan sebagai sebuah negara Islam? Apakah kriteria-kriteria untuk mengesahkan bahawa negara-negara tersebut merupakan negara Islam. Adakah kerana umat Islam menjadi majoriti atau adakah kerana aspek-aspek ritual seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain ibadah dapat dilaksanakan dengan bebas atau ada sesetengah hukuman dan perundangan Islam dijalankan maka ia melayakkan negara tersebut dinamakan negara Islam? Persoalan ini perlu dikenal pasti terlebih dahulu bagi memahami mengapa kumpulan fundamentalis bercita-cita untuk menegakkan Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah. Pemahaman terhadap konsep dan bentuk negara Islam ini amat penting kerana ia melibatkan sudut pandang yang berbeza lalu diterjemahkan dalam bentuk matlamat perjuangan bagi kelompok-kelompok fundamentalis seperti Ikhwanul Muslimin dan Al Jama’at Al Islamiyya di Mesir, Front Islamic Salvation (FIS) di Algeria, National Islamic Front di Sudan, Hizbut Tahrir di Lebanon, Jama’at al Islami di Pakistan, serta Darul Islam (DI) dan Al Jama’ah Al Islamiyah di Indonesia.

Bersambung….


[i] Lihat Muhammad Abid Al Jabiri:2001, hlm 57-58.

[ii] Lihat Esposito, John:1991:96.

[iii] Keterangan lanjut lihat Tareq Fatah, 2008, Chasing The Mirage, The Tragic Illusion of Islamic State, hlm 161 dan hlm 203.

[iv] Dalam konteks Malaysia sendiri, polemik Negara Islam masih lagi menjadi perdebatan. Adakah Malaysia sebuah negara Islam atau sebuah negara sekular? Tidak ada konsensus sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957 sama ada Malaysia sebuah Negara Islam atau sekular. Sebagaimana yang diketahui, sebuah Negara Islam didefinisikan sebagai sebuah negara yang menggunakan syariah dan mengguna pakai perundangan Islam. Perundangan Islam adalah undang-undang tertinggi berdasarkan Al Quran dan hadis. Sedangkan di dalam perlembagaan Malaysia, Islam hanya dinyatakan sebagai Agama Persekutuan. Kedua-dua bekas Perdana Menteri Malaysia (Tunku Abdul Rahman dan Tun Hussien Onn) menyatakan Malaysia adalah sebuah negara sekular. Tetapi bekas Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad menyatakan Malaysia adalah sebuah Negara Islam. Bekas Menteri  yang bertanggungjawab kepada undang-undang iaitu Nazri Aziz pula menyatakan bahawa Malaysia bukan Negara Sekular. Keterangan lanjut lihat Salim Othman, Is Malaysia a Secular or Islamic State?, The Straits Time Singapore, 1 November 2012, lihat kenyataan Nazri Aziz: Malaysia’s not founded or endorsed as Secular State, dalam www.malaysiakini.com.news/212349 dan lihat kenyataan Tunku Abdul Rahman semasa ucapan harijadinya yang ke-80, Don’t Make Malaysia an Islamic State , dalam The Star, 9 Feb 1983.


NEO FUNDAMENTALIS, RADIKALISME DAN POLITIKAL ISLAM; KECELARUAN MANHAJ YANG TIADA PENGHUJUNG

BAHAGIAN PERTAMA

Artikel ini diterbitkan untuk bacaan umum. Disediakan oleh Dr Zul –  Penganalisa Keganasan

Apabila kita melihat corak atau trend keganasan kontemporari, tiga isu atau domain utama yang sangat menarik untuk dikaji adalah fenomena fundametalisme, radikalisme dan politikal Islam. Ketiga-tiga domain atau fenomena ini saling berkait dan pemahaman terhadap isu-isu yang membelenggu ummah menjelaskan bagaimana  keganasan berlaku dalam dunia Islam kontemporari. Kebangkitan beberapa gerakan Islam dengan pelbagai manhaj serta kaedah perjuangan mereka sejak berdekad yang lalu adalah manifestasi bagaimana kelompok-kelompok ini memahami teks-teks agama dan bagaimana ia dipraktik serta diterjemahkan dalam amalan dan kehidupan bermasyarakat mereka. Keberagaman pemahaman dan praktis ini telah melahirkan persoalan agama yang pelik, bukan sahaja dalam amalan dan praktis dalam kelompok itu sendiri malah ia menimbulkan kekeliruan yang lebih luas meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, hubungan antara agama, masyarakat dan pentadbiran sesebuah negara.

Fundamentalisme secara umumnya boleh difahami sebagai satu gerakan atau pegangan untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar (kembali kepada Al Quran dan Sunnah). Persoalan dasar dalam Islam seperti halal-haram dan pemahaman literal (harfiah) tentang teks Al Quran tidak menjadi isu yang besar kerana kebanyakan golongan fundamentalis masih boleh menterjemahkan dan mensosialisasikan fahaman agama sejajar dengan arus modernisasi. Fundamentalisme pada asasnya adalah reaksi kepada modernisme. Pada ketika itu, istilah atau aliran fundamentalis ini tidak menimbulkan sebarang masalah kepada dunia Islam. Namun, apabila apabila golongan atau kelompok ini mempunyai cita-cita politik maka kecelaruan kepada pemahaman, praktik dan tindakan mereka mula menimbulkan persoalan dalam dunia Islam kontemporari. Dalam ertikata yang mudah, domain fundamentalisme adalah berkaitan fahaman dan interpretasi tentang agama manakala radikalisme adalah adalah terjemahan dari fahaman mereka terhadap politikal Islam (kuasa dan pemerintahan negara).

Sebagai contoh yang paling mudah, amalan demokrasi (pilihanraya) yang sedang dipraktikkan oleh kebanyakan negara dalam dunia ini termasuk negara-negara yang dilabel sebagai negara Islam dianggap sebagai bukan ajaran Islam oleh golongan fundamentalis. Justeru, penolakan terhadap praktik demokrasi ini telah mencetuskan satu fenomena baru iaitu radikalisme yang menginginkan perubahan politik dengan cara kekerasan. Sekiranya golongan fundamentalis berjuang melalui kaedah dakwah, golongan radikal pula berjuang melalui manhaj jihad. Inilah yang sedang terjadi dewasa ini dengan mengambil contoh beberapa kelompok ekstremis dan radikalis seperti kumpulan Daesh dan Jamaah Islamiyah. Justeru, terdapat segelintir masyarakat Islam memilih jalan untuk berjihad bagi merealisasikan aspirasi politik mereka lanjutan dari pemahaman terhadap praktik politikal Islam.

Jika ditelusuri sejarah berkaitan radikalisme, ia boleh disimpulkan bahawa radikalisme adalah reaksi atau respon kelompok fundamentalis terhadap situasi dan kondisi yang sedang berlaku. Reaksi ini muncul dalam bentuk penolakan terhadap aliran mainstream dan penentangan terhadap sistem dan praktik dalam sesebuah negara. Penentangan dan penolakan ini sangat kuat kerana ideologi yang dipegang oleh mereka yang menyatakan bahawa hanya pegangan mereka sahaja yang betul. Penolakan dan penentangan ini menjadi lebih buruk sehingga mengakibatkan pertumpahan darah apabila kelompok ini mengamalkan budaya takfiri sesama umat Islam sendiri. Mangsa dalam keadaan ini bukan sahaja melibatkan orang bukan Islam malah ia melibatkan saudara Islam yang seagama dengan mereka.

Berdasarkan latarbelakang ini, kelahiran radikalisme dalam masyarakat boleh dilihat dan dikaji dari aspek politik, keagamaan, ekonomi, sosial, psikologi, pola pemikiran dan muamalat yang boeh dirumuskan seperti berikut:

 • Ceteknya pengetahuan agama mereka tentang hakikat agama
 • Memahami teks-teks Al Quran dan nas-nas secara literal (harfiah)
 • Memperdebat perkara-perkara furu’iyah (cabang) berbanding perkara-perkara  ushuli’yah (perkara pokok)
 • Berlebihan dalam mengharamkan
 • Kecelaruan konsep beragama
 • Mengikuti ayat Mustasyabihat tetapi meninggalkan ayat muhkamat
 • Cetek dan sempit pemikiran tentang maqasyid syariah, realiti dan sunnatullah

Hasil dari pemikiran dan pegangan seperti yang dibincangkan di atas maka lahirlah pola pemikiran dan doktrin agama yang sempit seperti berikut:

 • Taksub dan fanatik kepada kelompok sendiri
 • Tidak menerima hujah dari kelompok lain
 • Mewajibkan orang melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah S.W.T (contohnya menyimpan jambang, melarang perempuan untuk bekerja, dll)
 • Sikap keras yang tidak kena pada tempatnya
 • Buruk sangka
 • Budaya Takfiri

Quarterly Report: Terrorism Events And Developments In The Second Quarter Of 2021

The second quarter of Terrorism Watch 2021 examines the latest events and developments on terror-related incidents in Southeast Asia and key incidents worldwide from April through June 2021. Military operations in Iraq and Syria continue to sustain pressure against Daesh’s presence. A shell of its former self, Daesh struggles to live up to its once-formidable reputation. Since their last lethal twin suicide attack in Baghdad in January, Daesh has been unsuccessful in launching any meaningful attacks. In the Southern Philippines, government efforts in aggressively pursuing terrorist groups show no sign of waning. The number of militant members surrendering to the authorities is encouraging. The stimulus package offered by the Philippine government has been effective in incentivising them to come forward and submit themselves and abandon a life of violence. Meanwhile, in Indonesia, the Jamaah Ansharut Daulah (JAD) group attempted to expand their modus operandi in Papua. They have also planned to attack churches and police stations in the province. For the past three months, the Malaysian security forces have arrested eight Abu Sayyaf Group (ASG) members in Beaufort, Sabah in May 2021. The investigation has revealed all the ASG members were seeking refuge in Sabah since March this year due to the Philippine military operation in Sulu and Tawi-Tawi, Southern Philippines.   

News Roundup, Week of 14 May, 2021

SOUTHEAST ASIA

The Bangsamoro Islamic Freedom Fighters had occupied the Datu Paglas town market for several hours in Maguindanao in the Southern Philippines, forcing families to flee their homes for safety. Around 100 strong BIFF members were involved in the standoff when they were surrounded by the Philippines security forces. The local government managed to engage the BIFF fighters in a peaceful reslution. The situation in Datu Paglas returned to normal by afternoon without any casualties or damages.

Meanwhile, the Royal Malaysian Police (PDRM) along with the Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) had arrested eight members of the Abu Sayyaf Group (ASG) in a special operation in Taman Sri Arjuna Beaufort in the West Coast of Sabah. All eight members were apprehended along with 29 other Philippines citizens. The eight suspects had fled to Sabah to escape the ongoing security operations in the Southern Philippines. Two of them were wanted back in the Philippines for kidnapping and fighting with the Philippines security forces.

SOUTH ASIA

More than seventy people were killed while 150 others were injured in a vehicle-borne improvised explosive device (VBIED) at the all girls Sayed ul-Shuhada high school in the Dasht-e Barchi district in Kabul, Afghanistan. Although no group has claimed responsibility for the attack, the Afghan government had blamed the Taliban for the attack. The Taliban had issued a statement denying any involvement in the attack. Majority of the victims were female students from the local Hazara Shia community in the area.

EASTERN EUROPE

Nine people were killed, including 7 children and two women while 21 others were wounded when a 19-year old man from Kazan identified as Ilnaz Galyavivev attacked a school in Kazan City in the Republic of Tatarstan with a semi-automatic shotgun. Prior to the attack, Galyaviev posted his plans to conduct a mass attack before committing suicide on his social media. The Prime Minister of the Russian Federation Mikhail Mishustin classified the attack as terrorism and ordered for all schools in Tatarstan to undergo security inspection to improve safety from potential gun violence.

News Roundup, Week of 7 May, 2021

EUROPE

A senior Daesh military leader was detained on 28 April in Atasehir in Istanbul, Turkey. The suspect, codenamed Basim, is an Afghan national who was believed to be Abu Bakr al-Baghdadi’s right-hand man. He had entered Turkey while traveling on a fake passport and false identifications. Basim is suspected to be responsible for hiding key Daesh members in Idlib, Syria and training Daesh members in Iraq and Syria as well as serving on its decision-making council.

SOUTH ASIA

Meanwhile, Afghanistan’s security forces killed a senior member of the Taliban during a security operation in Kandahar, Afghanistan. The man who was identified as Mullah Mawlawi Ahmad Kandahari was killed by a drone during his return trip from Panjway, Afghanistan. Kandahari was considered to be the next most prominent commander after Mullah Akhtar Mansour. He was assigned to be the group’s military chief in Kandahar and was responsible for planning suicide attacks in southwest Afghanistan.

News Roundup, Week of 30 Apr, 2021

EUROPE

A senior Daesh military leader was detained on 28 April in Atasehir in Istanbul, Turkey. The suspect, codenamed Basim, is an Afghan national who was believed to be Abu Bakr al-Baghdadi’s right-hand man. He had entered Turkey while traveling on a fake passport and false identifications. Basim is suspected to be responsible for hiding key Daesh members in Idlib, Syria and training Daesh members in Iraq and Syria as well as serving on its decision-making council.

SOUTH ASIA

Meanwhile, Afghanistan’s security forces killed a senior member of the Taliban during a security operation in Kandahar, Afghanistan. The man who was identified as Mullah Mawlawi Ahmad Kandahari was killed by a drone during his return trip from Panjway, Afghanistan. Kandahari was considered to be the next most prominent commander after Mullah Akhtar Mansour. He was assigned to be the group’s military chief in Kandahar and was responsible for planning suicide attacks in southwest Afghanistan.

News Roundup, Week of 23 April, 2021

SOUTH ASIA

An Islamic State of the Khoradan Province (ISKP) commander known as Kamin @Hakimullah was killed during a raid carried out by the National Directorate of Security (NDS) special unit, Special Operations Forces (SOF). The raid was launched in the Kuz Kunar district in the eastern province of Nangarhar specifically to target Kamin based on intelligence. Kamin had attempted to flee the scene when he was shot dead by the SOF. Kamin was only recently elected as commander to lead the ISKP network in the Pachir Wa Agam and Haska Mina districts in the province.

Quarterly Report: Terrorism Events And Developments In The First Quarter Of 2021

This report examines the latest events and developments on terror-related incidents in Southeast Asia and key incidents worldwide from January through March 2021. Military forces in Iraq and Syria continue to engage in offensives against Daesh and Al-Qaeda (AQ), but Daesh shows no sign of waiving and demonstrates operational lethality through a renewed twin suicide attack in Baghdad. Meanwhile, in the Southern Philippines, government efforts in pursuing terrorist groups are still in full force. Militant members are continuously surrendering to the authorities as Philippine security forces continue to target them in a concerted counterterrorism effort. The latest attack in Makassar which occurred on Palm Sunday, bore the hallmarks of a Jamaah Anshorut Daulah (JAD) attack. This latest attack demonstrated JAD’s operational lethality and group resilience despite sustained counterterrorism pressure against them, indicating that they remain a persistent threat in the near future.   

News Roundup, Week of 26 March, 2021

NORTH AMERICA

Twenty-one year old Ahmad Al Aliwi Alissa was arrested by the police for a shooting incident in Boulder, Colorado in the United States of America (USA). The suspect had attacked the King Soopers supermarket during lunch time with a pistol that was modified to resemble the AR-15 rifle. Ten people were killed during the attack, and two of them were identified as the store manager and a police officer.

News Roundup, Week of 19 March, 2021

SOUTHEAST ASIA

Five members of the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) had surrendered to the Philippines security forces in Ampatuan in Southern Mindanao. All of them were part of the Imam Minimbang @ Karialan cluster. They also surrendered their weapons, including three rifles, an M16, an M14 and an M79 rocket launcher.

NORTH AMERICA

Eight women were killed during a shooting incident in Woodstock, Georgia in the United States (US). The 21-year old suspect, Robert Aaron Long, was arrested by the police for the shooting. long had attacked three beauty spas in three separate locations in Atlanta with a 9mm which he had purchased with licence at a local gun shop. Six of the victims killed were Asian.